Idrettsbarnehage i VG

Beate Amdahl Skorpen

31.01.2014 publiserte VG en artikkel om overvekt blant barn. Idrettsbarnehages grunnlegger Beate Amdahl Skorpen ble intervjuet.

 

Bevegelsesglede i barnehagen

Liten bok
Dette er boken for deg som ønsker å gi barn i barnehagen en hverdag full av bevegelseslek!